Polisen i medborgarnas tjänst

Motion 2005/06:Ju463 av Olle Sandahl m.fl. (kd)

av Olle Sandahl m.fl. (kd)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 3

Inledning 4

Brottsstatistik 4

Polisens arbetssituation 5

Polisen ska ägna sig åt polisarbete 5

Häktessituationen 5

20 000 poliser 2010 5

En närpolis per tusen invånare 6

100 nya narkotikatjänster 6

Polisens arbetsmiljö 6

Större politiskt inflytande över polisverksamhetens ramar 7

Förbättrat ledarskap i polisorganisationen 7

Effektivisering 7

Polisens handlingsutrymme kringskärs 8

Ge polisen bättre verktyg i brottsbekämpningen 8

Tillåt buggning 8

Infiltration 9

Informatörer 9

Bevisprovokation 9

Tillåt polisen registrera digitala bilder på brottslingar 10

Alternativa vapen 10

Polisen och allmänheten 10

Polisens ansvar för brottsoffer 11

Brottsoffer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)