Polisens kostnader för extraordinära insatser

Motion 2005/06:Ju224 av Ulf Sjösten (m)

av Ulf Sjösten (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ersättning för kostnader i samband med extraordinära polisiära insatser.

Motivering

Justitieministern har gång efter gång upprepat att Socialdemokraterna nu satsar mer än någonsin på rättsväsendets rehabilitering. Problemet är att verkligheten inte motsvaras av den beskrivningen och att förfallet fortsätter just nu.

Polisen i Västra Götaland upplevde stora problem med driftsbudgeten för år 2003, med tidigare underskott och med att kompensation för kostnaderna i samband med EU‑kravallerna drog ut på tiden.

Det lades förslag om nedläggning av polisstationer för att klara budgetarna efter 2001. Neddragningarna har inneburit sämre lokal polisnärvaro och sämre service till berörda invånare.

Allt oftare rapporteras det om långa utryckningstider på 30 minuter eller mer vid grova våldsbrott. Viss brottslighet har polisen över huvud taget inte möjlighet att utreda.

Den långdragna processen när det gäller kompensationen för EU‑kravallerna var en tung börda i en tid när polisens resurser är otillräckliga i grunden. Regeringen utlovade kompensation vid flera tillfällen. Under tiden var Västra Götalands polisdistrikt tvunget att arbeta som om det inte har tillgång till dessa pengar. Det innebär att besparingar görs som kanske inte hade måst ske om kompensationen hade betalats ut inom rimlig tid.

EU-toppmötet var en angelägenhet för hela landet, och kostnaderna för polisiära insatser i samband därmed borde finansieras solidariskt via särskilt anslag. Detsamma borde gälla framtida extraordinära polisiära kostnader.

Stockholm den 15 september 2005

Ulf Sjösten (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)