Polisens resurser

Motion 2005/06:Ju237 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mer resurser till polisen i Dalarna.

Motivering

Det skulle gå att skriva en 100 sidor – minst – lång motion om bristerna inom polisen, eller rättare sagt bristande resurser för den svenska polisen.

Jag skall, i denna motion, hålla mig till Dalarnas län, mitt hemlän.

Gång, på gång, på gång på gång har justitieminister Thomas Bodström svarat: ”Den socialdemokratiska regeringen tillför många miljoner till polisen … det har aldrig funnits så många poliser som nu … vi utbildar rekordmånga poliser.”

Också vänsterledaren Lars Ohly sitter i tv-soffan och säger att han ”stött en satsning på polisen”.

Så har det låtit. Det där har ju låtit mycket bra. Men hur är verkligheten? Jag lät riksdagens utredningstjänst (RUT) kontrollera hur utvecklingen av antalet poliser i Dalarna blivit. Hade jag som moderat sagt att det gått dåligt med den s.k. satsningen så hade det förstås låtit, från Socialdemokraterna, att det endast varit ”moderat struntprat”. Därför gav jag RUT uppdraget att komma med sin bild av hur det ser ut, komma med exakta siffror.

Och här kommer då sanningen – den redovisas i antalet heltidstjänster:

  • År 2002: det fanns då 436 årsarbetskrafter.

  • År 2003: Nu hade summan sjunkit (!!!) till 432.

  • År 2004: Nu var summan 438.

  • År 2005: (Första halvåret) 439 tjänster.

Ja, läs och begrunda. Alltså en ökning med två tjänster från år 2002 till 2004 – två tjänster att fördela på 15 kommuner. Kan man kalla detta ökning?

Man undrar och blir bekymrad över vad justitieministern sagt: Vart har alla miljoner tagit vägen som regeringen säger sig ha satsat på den svenska polisen? Egentligen borde man sätta en revisor på att utreda vart pengarna tagit vägen.

Som ansvarig för vad man gör med de skattepengar som kommer in känns det nästan kusligt då det ”satsas” så mycket och det inte ger resultat ute i verksamheten. Man frågar sig alltså: Vart tar pengarna vägen?

Brottsutvecklingen i Sverige oroar. Följande anmälda brott har en uppklarandegrad på under 10 % (siffrorna från BRÅ):

  • 60 044 bilstölder

  • 76 714 cykelstölder

  • 117 948 inbrott

  • 15 169 inbrott i bostad

  • 143 106 stölder eller snatterier ur bil

  • 134 824 fall av skadegörelse.

Det är bara att dra slutsatser av detta.

Allt löses inte enbart med åtgärden ”mera poliser”. Men den statistik jag är redovisat – och som är framtagen av RUT – säger sitt.

Lägg till att antalet civilanställda inom polisen i Dalarna också minskat under den period som här angivits.

Stockholm den 14 september 2005

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)