Polishögskola i Borås

Motion 2005/06:Ju234 av Anne-Marie Ekström (fp)

av Anne-Marie Ekström (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av behovet av fler poliser.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av behovet av en ny polisutbildning.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en fjärde polishögskola skall placeras i Borås.

Motivering

Sveriges medborgare ska kunna känna trygghet i vardagen. Det ska inte vara så att äldre inte vågar gå ut mitt på ljusa dagen eller att kvinnor inte kan gå ut och roa sig en kväll utan att riskera att bli våldtagna. Affärsinnehavare ska kunna lita på att inte bli rånade, och om de blir det ska brottet snabbt bli uppklarat. Den som ställer ifrån sig en cykel ska kunna hämta den på det ställe där man ställt den. Den som kommer hem från en semester ska inte behöva hitta bostaden uppochnedvänd på grund av att tjuvar passat på att vara framme.

Uppklarande av brott

Brott som förövas måste klaras upp. I dag klaras bara 15 % av vardagsbrotten upp. De som drabbas kan få fysiska och psykiska men för livet. Företagare kan få hela sin affärsverksamhet krossad. För alla affärsidkare innebär risken för rån att företagen får höjda försäkringspremier.

Att brott klaras upp är också viktigt för den som begår dem, särskilt för den unga människa som begår sitt första brott. Att brott inte klaras upp sänder en tydlig signal till den som begår brottet: Det gick ju bra den här gången, så det är fritt fram att göra om det.

Risken finns att brotten blir grövre och grövre. Den som börjar med att snatta i livsmedelsaffären kanske slutar med att råna samma affär, fast då med vapen i handen. För den som åker fast första gången och får hjälp och stöd med att komma bort från sin brottsliga verksamhet blir det kanske inte en andra gång. Ju längre in på brottets bana man kommer, desto svårare är det att hoppa av.

Fler poliser

För att klara upp fler brott behövs bl.a. fler poliser och poliser som finns där människor är. Runtomkring i Sjuhäradsbygden har vi sett polisstationer med minskade öppettider. Människor får allt längre till närmaste polis. Genom att finnas i de områden som är mest kriminellt belastade kan man ingripa tidigt och också förebygga brott.

Även om det kommer att utbildas 4 000 poliser mellan åren 2002 och 2006 räcker inte det. Det är nettot som räknas. En del går i pension eller slutar av annan anledning. År 2003 blev nettot 319 poliser. Det behöver utbildas fler poliser. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Utformningen av polisutbildning

Behovet av en ny polisutbildning bör ses över samt hur denna ska vara utformad. Det är viktigt med koppling till den akademiska världen. Det behövs bl.a. mer forskning kring polisarbete. Polisens sammansättning bör spegla befolkningssammansättningen i Sverige, och det är viktigt med lokal rekrytering till polisen. Polisen behöver fler kvinnor, men även poliser med annan kulturell bakgrund. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Polisutbildning i Borås

Borås är en bra ort för en ny polishögskola. Borås högskola riktar in sig på ett bli ett professionsuniversitet. Det innebär att utbildningen bygger på partnerskap, dvs. samverkan mellan akademi och yrkesliv. Där passar polisutbildning in. Dessutom är Borås en mångkulturell stad vilket innebär att det finns rekryteringsunderlag för poliser med annan kulturell bakgrund. Det finns dessutom redan ett färdigt koncept för polishögskola som togs fram i samband med ansökan om att bli den tredje polishögskolan i landet, vilket tyvärr avslogs. Växjö var den ort där den placerades. Ett ytterligare argument för att polishögskolan ska ligga i Borås är att det saknas utbildningsort för poliser i Västsverige. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 19 september 2005

Anne-Marie Ekström (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)