Polishögskola i Borås

Motion 2005/06:Ju301 av Claes Västerteg och Annika Qarlsson (c)

av Claes Västerteg och Annika Qarlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta en polishögskola i Borås.

Motivering

Färre poliser har fått alltmer att göra. För samtidigt som poliserna har minskat i antal den senaste tioårsperioden så har kriminaliteten ökat och blivit grövre. Vi har behov av stor rekrytering av poliser under flera år framöver. Poliskåren har i dag en hög medelålder och i likhet med övriga samhället är det en stegrad rörlighet på arbetsmarknaden, då främst bland de yngre.

I dag finns cirka 16 000 poliser. Med regeringens politik kommer dessutom antalet poliser i framtiden att minska ytterligare från dagens nivå. Ökningen av antalet poliser är ett långsiktigt projekt. Förutom fler poliser är det viktigt att rätt polis är på rätt plats. Närpolisreformen, som urholkats på grund av bristande resurser, måste ges ny kraft med möjlighet för poliserna att lokalt arbeta både förebyggande och nära människor för att vi ska få ett tryggare samhälle.

Vi ser att rekryteringsbehovet på sikt påverkas av den relativt höga medelåldern inom poliskåren och den förväntade rörligheten. Rekryteringen av poliser bör därför öka väsentligt. Kapaciteten på polisutbildningarna i Stockholm, Umeå och Växjö måste därför utnyttjas maximalt och utöver det bör ytterligare en polishögskola inrättas i närheten av befintlig högskola eller universitet. Därför föreslår vi att polishögskolan förläggs till Borås.

Polisbristen är ett stort problem i Västra Götaland. Och det kan konstateras att det är lättare att rekrytera poliser som utbildats i regionen. Därför är det särskilt angeläget att den nya polisutbildningen som planeras förläggs till regionen och Borås – den lämpligaste staden. Här finns en bra högskola i nära anslutning till den tänkta polishögskolan. Högskolan har utbildningar som gör det möjligt att samordna vissa ämnen. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 23 september 2005

Claes Västerteg (c)

Annika Qarlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)