Polishögskola till Borås

Motion 2005/06:Ju290 av Else-Marie Lindgren (kd)

av Else-Marie Lindgren (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en fjärde polishögskola med placering i Borås.

Motivering

Sveriges befolkning ökar och har nu passerat 9 miljoner. Antalet anmälda brott till polisen ökar också från år till år. Antalet poliser har däremot minskat med cirka 2 000 de senaste tio åren. I dag upplever många människor en stor otrygghet och detta riskerar undergräva människors tilltro till polisen och rättsstaten.

För en effektiv brottsbekämpning behövs fler poliser som är sysselsatta med polisarbete. Polisen lägger mycket av sin arbetstid på administrativa uppgifter. Fler poliser behöver utbildas och behovet av en fjärde polishögskola bör ses över. En lämplig ort för en ny polishögskola är Borås. Borås ligger centralt i befolkningstäta Västsverige. Högskolan i Borås har tidigare, i samband med att en tredje polishögskola var aktuell, presenterat ett väl genomarbetat förslag för hur en polisutbildning skall kunna bedrivas i Borås.

Stockholm den 21 september 2005

Else-Marie Lindgren (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)