Polishögskolan i Dalarna

Motion 2005/06:Ju204 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förläggandet av en polishögskola till Dalarna.

Motivering

Det behövs minst ett par polishögskolor ytterligare här i Sverige. Det var därför jag i ett brev till justitieminister Bodström den 7 december 2004 föreslog att en ny polishögskola skulle förläggas till Dalarna, till Borlänge-Falun och vid vår högskola, Högskolan Dalarna.

Den 17 mars 2005 fick jag svar av statsrådet i ett personligt brev där han bl.a. skriver:

”När det gäller frågan om ytterligare en utbildningsort ser jag för närvarande inget behov för regeringen att ta initiativ i den frågan.”

Tiderna förändras – som tur är! Och åsikterna i regeringen också. Jag förstår självklart att det kan vara svårt att vara positiv till ett moderat förslag.

Regeringen gick senare ut med att det, som jag föreslog i mitt brev i december 2004, nämligen behövs fler polishögskolor.

Därför vill jag i denna motion påminna om Dalarna (Borlänge-Falun) som en plats där en skola mycket väl kan placeras. Justitieministern har i intervjuer sagt att det saknas en skola i bl.a. ”Mellan-Sverige”.

Borlänge-Falun är platsen där en skola passar utmärkt.

Att vi dessutom har en aktiv och framåtinriktad högskola – med siktet inställt mot att en dag bli universitet – borde öka möjligheterna för Borlänge-Falun att bli förläggningsort för en av de nya polishögskolor som regeringen nu tydligen planerar.

Stockholm den 14 september 2005

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)