Polisstöd för utredning av bidragsfusk

Motion 2005/06:Ju497 av Anna Lilliehöök (m)

av Anna Lilliehöök (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om förbättrat polisstöd i utredningar om bidragsfusk.

Motivering

Undersökningar, bland annat från BRÅ, visar att fusket med bidragssystemen är betydligt mer omfattande än vad som tidigare framgått. I direktiven till en utredning uppskattas antalet fall till 160 000 om året.

Försäkringskassan har sedan några år möjlighet att kontrollera uppgifter mot a-kassornas utbetalningar. 2004 polisanmäldes 930 fall av misstänkt fusk med dubbla bidrag. En mycket liten andel av de anmälda fallen leder till polisutredning. 77 procent av de fall som Försäkringskassan anmälde 2004 efter upptäckt av dubbla bidrag avskrevs utan åtgärd. Andelen avskrivna fall för en a-kassa som hade anmält 200 fall förra året på likartad grund var ca 90 procent.

För att göra utredningar krävs att bidragsbetalande myndigheter får hjälp av polisen. Detta sker emellertid mycket sällan. För noggrannare utredningar av misstänkt fusk med sjukpenning och förtidspensionering är Försäkringskassans tjänstemän begränsade till att göra hembesök, ringa på dörren och fråga till exempel om en sjukskriven person samtidigt arbetar. Tjänstemän vid arbetslöshetskassor och länsarbetsnämnd har inte större möjligheter till utredning. Personalen på Försäkringskassan eller arbetslöshetskassor har inte kompetens för att bedriva spaning. Det är polisens kompetensområde. Utredningar om bidragsfusk måste prioriteras i polisens arbete, och polisens måste bygga upp kompetens för utredning av bidragsfusk och bedrägerier. För att nå resultat måste också polisens resurser utökas och avsättas för sådant utredningsarbete.

Stockholm den 4 oktober 2005

Anna Lilliehöök (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)