Polisutbildning i Värmland

Motion 2005/06:Ju499 av Berit Högman och Tommy Ternemar (s)

av Berit Högman och Tommy Ternemar (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om polisutbildning till Värmland.

Motivering

Regeringen gör en rejäl satsning på fler poliser och aviserar att polisutbildning skall etableras på fler orter runt om i landet. Vi påstår att polisutbildning bör etableras i Värmland och skälen är följande.

  • Det finns ingen polisutbildning i den delen av landet.

  • Karlstads universitet har de kompetensområden som krävs och är ett universitet i ständig utveckling. Universitetets upptagningsområde är huvudsakligen Värmland och västra Sverige.

  • Det pågår ett omställningsarbete efter nedläggningen av A 9 i Kristinehamn. Värmland skulle gynnas av en polisutbildning eftersom vi ser att många presumtiva studenter kan finnas i den målgrupp som tidigare kunde vara verksamma på A 9.

  • Karlstad är en kommun som erbjuder boendegaranti till studenterna.

  • Värmland är det län vars poliser har den högsta medelåldern.

Stockholm den 27 september 2005

Berit Högman (s)

Tommy Ternemar (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)