Polisutbildning på Gotland

Motion 2005/06:Ju454 av Christer Engelhardt och Lilian Virgin (s)

av Christer Engelhardt och Lilian Virgin (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om etablering av polisutbildning på Gotland.

Motivering

Justitieminister Thomas Bodström har uttalat önskemål om fler utbildningsplatser för polisutbildningen i Sverige. Det har tydligt framgått att behoven är stora av fler poliser i främst Syd- och Mellansverige.

Gotland kan vara en lämplig plats för en ny polisutbildning. De satsningar som görs på Gotland med överflyttningar av statliga verk och myndigheter bidrar till att Gotland kan bli ett aktivt, rikt och attraktivt utbildningscentrum med hjälp av vår högskola.

Justitieministern har också redovisat behov av en nära samordning av utbildningen med utbildning av andra yrkesgrupper som lärare, socionomer, ekonomer m.fl. Högskolan på Gotland utbildar idag dessa grupper. Högskolan har också en s.k. Östersjöprofil som bör vara intressant ur ett EU-perspektiv där samordningen av polisiära frågor mellan EU:s medlemsstater och länderna kring Östersjön är mycket central. När den nya kongresshallen, Wisby Strand, öppnar i början av 2007 med möjlighet att ta emot 1000 gäster, kommer Gotland att få en ännu bättre central mötesplats i Östersjöområdet.

Efter nedläggningen av den militära verksamheten på Gotland finns det bra och lätt tillgängliga övningsområden. Det finns förutom skjutbanor en modern idrottsanläggning med fotbollsplaner, löparbanor, ljusspår och inomhusanläggningar. På norra Gotland finns också Gotland Ring, en internationellt erkänd bilbana för övnings- och testkörning.

Vi ser många fördelar med att förlägga en polisutbildning till Gotland och är övertygade om att Gotland har förutsättningar för att bli en bra plats för utbildning av poliser.

Stockholm den 3 oktober 2005

Christer Engelhardt (s)

Lilian Virgin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)