Politik för en miljödriven utveckling

Motion 2002/03:MJ428 av Maud Olofsson m.fl. (c)

av Maud Olofsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen

2002/03:MJ428

av Maud Olofsson m.fl. (c)

Politik för en miljödriven utveckling

1 Sammanfattning

Klimatfrågan är och förblir en av de mest centrala och övergripande miljöfrågorna i Centerpartiets miljöpolitik. Klimatet berör många andra områden, t.ex. energi och transporter. Därför är det viktigt att hitta en helhetslösning som gynnar mindre klimatbelastningar. Omställning av energisystemet och ett grönt transportsystem är några sådana områden som Centerpartiet lyfter fram i detta sammanhang.

Hållbar tillväxt, där alla människor ges lika villkor till god regional och social utveckling och där ekonomin är gynnsam är ingen självklarhet, tvärtom. Därför har vi i denna motion framhållit vikten av att lyfta fram miljö och sociala aspekter i de regionala
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (53)