Politik för global utveckling

Motion 2004/05:U226 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Sammanfattning

Folkmordet i Sudan, hivkatastrofen i södra Afrika eller jordbävningen i Iran. Förtrycket, det mänskliga lidandet och fattigdomen tog inte heller semester år 2004. Tvärtom är ofriheten fortfarande vardag för alltför många världsmedborgare. Totalt lever i dag mer en miljard av jordens sex miljarder invånare i djupaste fattigdom. 30.000 barn dör varje dag i tredje världen på grund av svält, undernäring och torka. 800 miljoner människor är fortfarande analfabeter.

Socialdemokraterna kallar sig internationalister som sätter solidaritet i första rummet. Ändå har löften om en återgång till enprocentsmålet konsekvent brutits sedan Socialdemokraternas maktövertagande 1994. Sedan 1995 har svenskt bistånd minskat med ca 30 % när det gäller faktiska biståndsutbetalningar. Biståndet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (30)