Politisk mobbning

Motion 2008/09:K401 av Alice Åström (v)

av Alice Åström (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att uppdra åt riksdagens förvaltning att upprätta en handlingsplan mot politisk mobbning i enlighet med det i motionen anförda.

Motivering

Den sista tiden har präglats av en debatt i medierna som visar att utfrysning kan drabba på många plan. Frågan är förvisso inte ny, utan vi har sett prov på detta förut. Detta till trots tycker jag att det är allvarligt när demokratins högborg, det vill säga riksdagen och dess partier, inte väljer att vara de förebilder de borde vara. Att en politisk debatt är hård är en sak, men saklighet är ett krav som medborgarna har rätt att ställa.

När det gäller maktpositioner blir ofta de som kämpar om dessa förblindade, detta skadar förtroendet för de folkvalda. I viljan att övertyga om andras opålitlighet och sin egen förträfflighet kan debatten övergå till ren mobbning. Detta kan, förutom att det skadar respekten för de folkvalda, också innebära arbetsmiljöproblem. Därför bör riksdagsförvalningen upprätta en handlingsplan mot politisk mobbning. Detta skall riksdagen besluta om.

Stockholm den 7 oktober 2008

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07
Yrkanden (1)