Praktikplatser

Motion 2011/12:A332 av Roza Güclü Hedin och Kurt Kvarnström (S)

av Roza Güclü Hedin och Kurt Kvarnström (S)
S19164

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om praktikplatser.

Motivering

Ett stort problem inom dagens arbetsmarknadspolitik är substansen i olika åtgärder. Vi behöver en arbetsmarknadspolitik med åtgärder som är konstruktiva och som leder till resultat.

Praktikplatser är en åtgärd som börjar bli mer och mer efterfrågad. Ungdomar, arbetslösa och invandrare som är i behov av en sysselsättning behöver få en introduktion på arbetsmarknaden och detta kan göras effektivt genom en praktikplats. För att göra den bra och instruktiv behövs en mentor eller handledare på arbetsplatsen. Om det inte behövs en introduktion eller handledning är det ingen praktikplats utan skall räknas som en anställning.

Praktikplatser får inte bli en ersättning för anställning. Arbetsgivarna får inte avskeda folk och ersätta dem med praktikplatser. Man bör se över systemet med praktikplatser som åtgärd för att garantera att det inte utnyttjas och utnyttjar människor. Systemet ska vara konstruktivt och leda till resultat.

Stockholm den 3 oktober 2011

Roza Güclü Hedin (S)

Kurt Kvarnström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)