Preskriptionstider för vissa brott

Motion 2001/02:Ju446 av Gudrun Lindvall och Kia Andreasson (mp)

av Gudrun Lindvall och Kia Andreasson (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av preskriptionstiden för brott enligt miljöbalken och djurskyddslagen.

Motivering

Att utreda brott mot miljöbalken och djurskyddslagen kan många gånger ta lång tid på grund av ärendenas komplexitet. Till detta kommer att rättsväsendet har kapacitets­brister, vilket gör att dessa brott hamnar längre ner i prioritetsordningen.

Sammantaget innebär detta långa handläggningstider, som medför att man hamnar i tidsnöd när det gäller delgivning. Det verkar som om vissa individer är medvetna om detta och ser till att inte vara anträffbara för delgivning innan preskriptionstiden löper ut, trots att man har fast boende och är vad som brukar kalla för respektabla med­borgare. I Södertälje kommun finns sådana fall, som är mycket upprörande beroende på upprepade allvarliga brott mot såväl miljöbalken som djurskyddslagen, som inte har kunnat beivras på grund av kort preskriptionstid och delgivnings­svårigheter.

Det behövs en snabb översyn av preskriptionstiderna för brott mot miljöbalken och djurskyddslagen.

Stockholm den 5 oktober 2001

Gudrun Lindvall (mp)

Kia Andreasson (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)