Priserna på Öresundsbron

Motion 2017/18:552 av Patrick Reslow (-)

av Patrick Reslow (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta tågtrafiken på Öresundsbron prissättas på samma premisser som tågtrafik i övrigt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Öresundsbron är en viktig förutsättning för att länka samman såväl arbets- som bostadsmarknad på båda sidor Öresund. Tågtrafiken är också för de flesta pendlare det naturliga alternativet, inte minst med tanke på frekvensen i tågtrafiken samt det faktum att Citytunneln bidragit till avsevärt kortare pendlingstider, inte bara för Malmöborna, utan även för dem som bor i kranskommunerna eller längs med järnvägsnätet i Skåne. Att bo i olika delar av regionen är idag inget problem för den som arbetar i Köpenhamn och vice versa. 

En stor nackdel är emellertid att resandet över bron inte ses som vilken sträcka som helst, utan behandlas som en väg mellan just två länder. Effekten av detta är att integrationen inte går tillräckligt snabbt, vilket är till nackdel inte bara för regionens tillväxt, utan för rikets som helhet. I jämförelse med övrig lokal trafik är tågbiljetterna dyra och pendlingskorten likaså. Detta är konsekvensen av att även järnvägstrafiken skall bära kostnaderna för brobygget.

Istället för att som nu ha en annan beräkning av priset på tågresor över Öresundsbron jämfört med tågresor inom Skåne vore det lämpligare att resekostnaderna baserades på samma principer, d.v.s. att tågresan över Öresundsbron ses som vilken lokal resa som helst och prissätts därefter. Detta skulle förmodligen leda till ökat resande och bidra till ökad integration och därmed ökad ekonomisk tillväxt i regionen.

Det finns alltså all anledning att låta prissättningen på tågtrafiken över Öresundsbron baseras på samma premisser som tågtrafiken på den skånska sidan.

 

Patrick Reslow (-)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)