Räddningshelikoptrar

Motion 2008/09:Fö207 av Katarina Brännström (m)

av Katarina Brännström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte skrota de äldre modellerna av försvarets räddningshelikoptrar förrän de nya modellerna är levererade och i bruk.

Motivering

Försvarets tyngsta räddningshelikopter (helikopter 4) hotas av skrotning i höst. En räddningshelikopter kan definieras som en helikopter som står i beredskap för räddningstjänst.

Räddningshelikoptrar är mycket viktiga för samhället vid större händelser, såsom skogsbränder, olyckor till sjöss eller andra incidenter där framkomligheten är begränsad.

Meningen med räddningshelikoptrarna är att de ska kunna täcka upp med krisstöd till samhället. Helikoptrarna har kapacitet att ta stora laster, kan undsätta ett tjugotal människor samtidigt och användas vid insatser mot främmande ubåtar. Helikoptrarna kan ta operativa uppdrag om de är i närheten men är dock uppbokade att hjälpa till vid internationella insatser under hela 2009.

Problemet är tillgängligheten. Om man väljer att skrota dessa viktiga räddningshelikoptrar måste nya finnas tillgängliga att ta över verksamheten. De nya helikoptrar som är beställda av försvaret kommer inte att levereras förrän 2010. Då kommer Sverige att stå utan sina viktiga livräddare i minst ett år.

Stockholm den 26 september 2008

Katarina Brännström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-26
Yrkanden (1)