Rätt till fri abort

Motion 2015/16:810 av Lena Hallengren m.fl. (S)

av Lena Hallengren m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätten till fri abort och behovet av att globalt påverka kvinnors rätt till fri abort och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige lagstiftades det för abortmöjlighet år 1938, om än en begränsad sådan. Den nuvarande lagstiftningen är 1974 års abortlag som innebär att man kan göra abort fram till slutet på den artonde veckan av graviditeten, och av vilken anledning som helst. Senare aborter än dessa är förhållandevis ovanliga i Sverige som i internationell jämförelse numera har en liberal lagstiftning.

Abort är globalt sett inte en mänsklig möjlighet. I 26 % av världens länder är abort istället totalt förbjudet och uppskattningsvis dör 68 000 kvinnor varje år i samband med att de genomgår en illegal abort. I all statistik förekommer det bortfall men man kan statistiskt sett inte se att antalet aborter sjunker i ett land trots att det är förbjudet enligt lag.

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning beskriver i fem punkter varför det är så viktigt att värna rätten till fri abort och varför Sverige just därför måste våga stå upp för kvinnors rättigheter i ett globalt perspektiv.

1. Alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp och hälsa för att reproduktivt självbestämmande är en mänsklig rättighet som är fastställt i ett flertal internationella konventioner.

2. Rätten till abort ger ett mer jämställt samhälle. Rätten till reproduktiv hälsovård inklusive preventivmedel och abort är en förutsättning för ett hållbart jämställt samhälle. Aborträtten är kopplad till de mänskliga rättigheterna rätten till liv, rätten till hälsa, rätten till privatliv och värdighet och rätten till ickediskriminering.

3. Restriktiv abortlagstiftning minskar inte antalet aborter, och studier från bland annat WHO visar att en strikt abortlag inte hänger samman med låga aborttal. Aborter genomförs istället under osäkra former.

4. Kvinnor runtom i världen riskerar dagligen sina liv i osäkra aborter. Fakta är att

Det dör i genomsnitt 5 kvinnor i timmen på grund av osäkra aborter.

47 000 kvinnor dör per år och miljontals får svåra komplikationer.

Enligt WHO genomförs nästan 20 miljoner osäkra aborter årligen, de flesta i fattiga delar av världen.

Ingreppen görs ofta sent i graviditeten, ofta används smutsiga instrument och det är vanligt förekommande att aborten genomförs av kvinnan själv eller av personer som inte är kunniga.

5. Abort som utförs under säkra former utgör ingen medicinsk risk för kvinnan, det är tvärtom ovanligt med allvarliga komplikationer efter en abort eftersom de flesta aborter görs tidigt i graviditeten. Risken för att få besvär efter en abort ökar ju senare i graviditeten den görs. Den vanligaste rädslan vid en abort är att man inte ska kunna få barn i framtiden. Risken för detta är mycket liten, mindre än en på tusen, oavsett om man gör en kirurgisk eller medicinsk abort.

Med vetskap om det arbete som historiskt bedrivits för att komma till den position Sverige idag har är det angeläget att riksdagen tydligt markerar ett orubbligt ställningstagande för kvinnors rätt till fri abort. I de forum som finns och de tillfällen som erbjuds ska Sverige aktivt agera till förmån för kvinnors rätt till fri abort även globalt.

Lena Hallengren (S)

Jennie Nilsson (S)

Åsa Westlund (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Granskad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)