Rätt till heltid

Motion 2011/12:A232 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagstadgad rätt till heltid.

Motivering

Den senaste socialdemokratiska regeringen förberedde en lag för att stärka rätten till heltid. Deltid möjlighet, heltid rättighet kallades initiativet som syftade till att ge den enskilde större inflytande över sin arbetstid och möjlighet till en högre lön. Den borgerliga regeringen har skrotat förslaget.

Bland de ofrivilligt deltidsarbetslösa är en överväldigande majoritet kvinnor. Många jobbar i offentlig sektor och inom handel, hotell och restaurang.

Regeringens politik har hittills fått negativa effekter för landets deltidsarbetslösa. Förutom chockhöjd a-kasseavgift har många förlorat rätten till ersättning vid arbetslöshet.

De deltidsarbetslösa kvinnorna har bara fått en liten del av regeringens skattesänkningar. Huvuddelen av regeringens skattesänkningar har gått till män, och detta samtidigt som inkomstgapet mellan män och kvinnor har vuxit ytterligare.

Möjligheten att deltidsstämpla har reducerats till att gälla högst 75 dagar. Därmed riskerar många kvinnor att hamna i en betydligt värre ekonomisk knipa än de redan är i. Det finns nämligen ingen garanti för att arbetsgivarna verkligen kommer att erbjuda heltid bara för att deras anställda får svårare att försörja sig. Redan i dag betraktas kvinnors låga löner som ett mindre problem av många arbetsgivare, eftersom deras män ofta har betydligt bättre lön. Risken med de nya reglerna är att ännu fler kvinnor hamnar i ekonomisk beroendeställning till sina män.

De ensamstående deltidsarbetslösa kvinnorna riskerar att få så låg inkomst att de måste säga upp sig och leva på försörjningsstöd för att överleva ekonomiskt. Därmed blir resultatet det motsatta mot vad regeringen säger: Det ska alltid vara mer lönsamt att arbeta än att inte arbeta.

Istället för att straffa de deltidsarbetslösa borde regeringen ställa krav på arbetsgivarna när det gäller att erbjuda de anställda möjlighet till heltidstjänster och löner som går att leva på. Lagstadgad rätt till heltid vore ett viktigt steg för att hjälpa Sveriges deltidsarbetslösa!

Stockholm den 26 september 2011

Hillevi Larsson (S)

Carina Hägg (S)

Carina Ohlsson (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-28
Yrkanden (1)