Rätt till heltid

Motion 2011/12:A243 av Carina Adolfsson Elgestam och Åsa Lindestam (S)

av Carina Adolfsson Elgestam och Åsa Lindestam (S)
S19160

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om heltidsarbete.

Motivering

Det ska löna sig att arbeta. Trots det finns det i dag ca 200 000 personer som helt ofrivilligt jobbar deltid. Det är främst inom serviceyrken som vård, omsorg, handel eller hotell och restaurang. Majoriteten av dessa är kvinnor.

Under valrörelsen lovade Moderaterna väljarna att bara man arbetade lite, om så bara deltid, så skulle man få ta del av de nya skattesänkningarna, vilket skulle leda till en bättre hushållsekonomi.

I dag har regeringen infört en stupstock i a-kassan för deltidsarbetslösa efter 75 dagar, utan att vidta några andra åtgärder. Detta leder till att allt fler deltidsarbetslösa kommer att bli heltidsarbetslösa. Frågan är varför många människor tvingas jobba deltid trots att de hellre vill jobba heltid.

Vi vill att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Ensamstående föräldrar är inget undantag i detta.

Dessa personer blir redan nu drabbade när regeringen gör förändringar i a-kassan. Regeringen tycks tro att bara man tar bort ersättningarna från löntagarna kommer arbetsgivarna att anställa på heltid.

Den socialdemokratiska regeringen tog initiativ till en reform om rätten till heltid där deltid skulle vara en möjlighet. Detta har den nuvarande regeringen sagt nej till. Det är dags att på nytt ta upp detta initiativ för behandling.

Stockholm den 28 september 2011

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29
Yrkanden (1)