Rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning eller könsidentitet

Motion 2005/06:L375 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 7

3.1 Heteronormativitet, lesbisk feminism och HBT-politik 7

4 Internationellt HBT-arbete 8

4.1 FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering p.g.a. sexuell läggning eller könsidentitet 8

4.2 Sidas regleringsbrev 9

4.3 Europarådet och Nordiska rådet 9

4.4 Internationell solidaritet 10

5 Rättstrygghet för HBT-personer 10

5.1 Grundlagen 11

5.2 En särskild HBT-förordning för myndigheterna 11

5.3 Tillsynsmyndigheters särskilda ansvar 12

5.4 Den heteronormativa lagstiftningen 13

5.4.1 Queerteori 13

5.4.2 Objektifieringen i media hotar jämställdheten 13

5.4.3 Förälder i stället för ”mor och far” 14

5.5 Brottsbalken 14

5.5.1 Förolämpning 14

5.5.2 Försvårande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (42)