Rätten till subventionerad hälso- och sjukvård för unga papperslösa

Motion 2011/12:Sf317 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)
S21109

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till en ändring av lagstiftningen så att alla barn kan få vård på lika villkor.

Motivering

I dag är rätten till hälso- och sjukvård orättvis; de s.k. papperslösas rättigheter till subventionerad vård är begränsade. I maj 2011 redovisades den statliga offentliga utredningen Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet.

Utredningen föreslår att asylsökande och papperslösa personer oavsett ålder ska erbjudas subventionerad hälso- och sjukvård av det landsting inom vars område de bor eller vistas. Vården ska erbjudas i samma omfattning och på samma villkor som den som erbjuds bosatta personer.

Utredningen föreslår vidare att asylsökande och papperslösa personer, till och med det år de fyller 19 år, ska erbjudas subventionerad god och fullständig tandvård av det landsting inom vars område de bor eller vistas. Tandvården ska erbjudas i samma omfattning och på samma villkor som den erbjuds bosatta personer i motsvarande ålder.

Det bör vara så att man kan få akut hälso- och sjukvård direkt när det finns ett behov, utan hänsyn till vart man är skriven.

Omedelbar hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, ska landstinget kunna erbjuda. Det gäller bl.a. s.k. utomlänspatienter, turister och de papperslösa personer som inte har fyllt 18 år och som inte ansökt om tillstånd för att vistas här. Vi menar att i ett första steg måste åtminstone alla barn omfattas av vård på lika villkor.

Stockholm den 4 oktober 2011

Johan Andersson (S)

Carin Runeson (S)

Christer Engelhardt (S)

Hans Hoff (S)

Hillevi Larsson (S)

Jörgen Hellman (S)

Kerstin Engle (S)

Sara Karlsson (S)

Suzanne Svensson (S)

Thomas Strand (S)

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)