Rättvisa sista betalningsdatum

Motion 2011/12:C413 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta lagstadga sista förfallodatum som sista betalningsdag.

Motivering

Inkassoföretag och vissa andra företag och organisationer likställer fakturors förfallodatum med sista mottagningsdag till sina konton. Då olika företag och organisationer tillämpar lite olika syn på detta riskerar det att skapa förvirring hos konsumenterna, med i vissa fall fördyrande, irriterande och onödiga betalningsförelägganden som följd. För att förtydliga och förenkla för konsumenterna bör därför sista förfallodatum göras entydigt med sista betalningsdag.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 5 oktober 2011

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)