Rättvisare momsvillkor för svensk friluftssektor

Motion 2013/14:Sk291 av Cecilia Magnusson och Ellen Juntti (M)

av Cecilia Magnusson och Ellen Juntti (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av momssatserna inom kultur- och friluftssektorn.

Motivering

Den svenska friluftssektorn som gärna för tankarna till småskalig kanotuthyrning, försäljning av utrustning och enkel förtäring, visar också på något helt annat. Sektorn har en väsentlig inverkan på ekonomin med runt 100 miljarder kronor i årlig omsättning och sysselsätter 77 000 årsarbetare. Den svenska friluftsnäringen kopplar direkt och indirekt till våra stora och övergripande frågor om jobb, tillväxt, skatt och infrastruktur och är en omistlig del av de kulturella och kreativa näringarna som omsätter runt 5 procent av vår BNP och vars andel fortsätter att växa.

Visit Swedens undersökning från 2011 frågade vad som främst kännetecknar Sverige. Det som globala resenärer främst förknippar Sverige med, är dess natur. Över två miljoner utländska besökare har besökt nationalparker, vandrat i skog och berg enligt gränsundersökningen IBIS 2012.

Förutsättningar för friluftssektorn bör underlättas också ur synpunkten att den huvudsakligen finns på landsbygden. En sådan förutsättning är momssatser som borde vara lika stor vid samma verksamhet, så är det inte idag. Vid besök på ett naturmuseum tas 6 procent ut i moms, men när man väljer att uppleva det som museet erbjuder, i form av en guidad tur ute i själva naturen, tas 25 procent ut i moms.

Skillnaden är att på det ena stället går du på ett museum om svensk friluftssektor, då räknas det som kultur. På det andra stället går du på en guidad naturvandring, då räknas det plötsligt inte som kultur, trots att det är samma syfte.

Skattesatsen 6 procent gäller för de flesta kulturella tillställningar som konserter, cirkus, biograf, teater, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar. Undantag är skattesatsen 25 procent på bland annat dans och guidade turer i skog och fjäll. Om ambitionen är att främja de kulturella och kreativa näringarna, samt att fördubbla turismen i Sverige till 2020, bör friluftsturismen garanteras bättre villkor. Guidade turer är enligt friluftsnäringen efterfrågat av såväl svenskar som utländska turister som upplever vårt avlånga land.

Om man sänker momsen till 6 procent även för friluftsupplevelser tror vi att det skulle vara bra för folkhälsan och även skapa fler arbeten för friluftsnäringen utanför storstäderna.

Därför föreslår vi att en översyn av de olika mervärdesskattesatserna görs.

Stockholm den 25 september 2013

Cecilia Magnusson (M)

Ellen Juntti (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)