Rättvisemärkta produkter och fortsatt arbete för rättvisemärkta handelsvillkor

Motion 2011/12:U222 av Anita Brodén (FP)

av Anita Brodén (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rättvisemärkta produkter.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet och uppmuntran av verksamheter som motarbetar all typ av diskriminering, uppmuntrar till rättvisa handelsvillkor för tredje världen och främjar en långsiktigt hållbar produktion.

Motivering

Rättvisemärkt är en oberoende etisk och social produktmärkning med fokus på mänskliga rättigheter. Vid val av leverantörer och produkter som är certifierade av Rättvisemärkt krävs att arbetstagare och producenter i utvecklingsländerna får skäligt betalt samt att arbetstagarna får goda arbetsvillkor. Rättvisemärktcertifiering innebär att mänskliga rättigheter efterlevs, speciellt vad gäller barn, kvinnor, funktionshindrade och minoritetsgrupper samt att produktionen sker så att en hållbar miljömässig utveckling främjas.

För att få sälja rättvisemärkt krävs att odlarna och handeln med varorna certifieras i enlighet med internationella Fairtradekriterier av det oberoende kontrollorganet FLO (Fairtrade Labelling Organizations International).

Det finns rättvisemärkt kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färsk frukt, juice, ris, glass, socker, müsli, snacks, godis och honung. Dessutom går det att köpa rättvisemärkt vin, rosor och sportbollar.

De senaste åren har intresset ökat för produkter som inte är livsmedel, så kallade nonfood-produkter. Ett projekt inom FLO just nu är att se över kriterier för rättvisemärktcertifierade textilier och kläder. Rättvisemärkt bomull finns redan.

Föreningen för Rättvisemärkt i Sverige är en ideell organisation som arbetar för att sprida information om Rättvisemärkt och väcka opinion om rättvis handel. Föreningen har 35 organisationer som medlemmar och leds av en generalsekreterare. Rättvisemärkt har systerorganisationer i ett tjugotal länder i Europa, Nordamerika, Australien, Nya Zeeland, Mexiko och Japan.

I den takt världshandeln ökar, ekonomier integreras, informationsutbytet växer och kommunikationsmöjligheterna förbättras är ett säkerställande av rättvisa handelsvillkor oerhört angeläget.

Jag anser därför att det är viktigt att regeringen i det fortsatta arbetet lyfter fram rättvisa handelsvillkor samt uppmuntrar olika ideella organisationer som främjar rättvis handel. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 29 september 2011

Anita Brodén (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29
Yrkanden (2)