Redovisning av blanka valsedlar

Motion 2001/02:K334 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om särskild redovisning av blanka valsedlar.

Motivering

En blank valsedel utan tillskriven partibeteckning är, enligt 18 kap. 10 § i vallagen, ogiltig. Därför redovisas inte blanka valsedlar särskilt i den offentliga valstatistiken. Blanka valsedlar inryms i den grupp som betecknas som ogiltiga valsedlar.

I senaste valet till riksdagen, år 1998, uppgick antalet ogiltiga valsedlar till cirka 113.500 st. Av dessa var, enligt RSV, minst 99 % ogiltiga på grund av att de saknade partibeteckning.

Att rösta med en blank valsedel är ändå en aktiv handling. Man tar ställning för demokratin även om man inte tar ställning för ett parti och är på så sätt beredd att ta sitt ansvar för samhällsutvecklingen. Blanka valsedlar bör därför redovisas särskilt.

Rådet för utvärdering av 1998 års val uppmärksammade i sitt delbetänkande Personval 1998, en utvärdering av personvalsreformen (SoU 1999:136) frågan om de blanka valsedlarna. Rådet påpekade att det har framförts krav på att de blanka valsedlarna ska redovisas särskilt enligt ovan. Det är angeläget att så sker och att denna fråga löses innan nästa riksdagsval år 2002.

Stockholm den 2 oktober 2001

Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)