Redovisning av kostnader på lönebeskedet

Motion 2017/18:729 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående se över hur arbetsgivare kan bli mer transparenta med hur hela kostnaden för arbete är fördelad, t.ex. på respektive lönebesked, och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur staten som arbetsgivare kan vara ett föredöme och visa på vilket sätt det är möjligt att vara mer transparent och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den utbetalade lönen är långt ifrån den totala kostnaden för en arbetsgivare när denne har anställd personal. En ökad insyn och tillgänglighet för arbetstagare till denna kunskap kan bland annat bidra till lönesättning med större förståelse för vardera parts situation. För att fler ska få upp ögonen för lönens hela kostnad föreslås att där det är möjligt så snabbt som möjligt se över att uppdra till arbetsgivare att tydliggöra och visa hela arbetsgivaravgiften i sin helhet med beskrivning på lönebeskedet. Offentliga arbetsgivare, inte minst staten, bör vara ett föredöme och gå före och visa vägen hur detta skulle vara möjligt.

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)