Reflexväst i alla motorfordon

Motion 2010/11:T205 av Jan Ertsborn (FP)

av Jan Ertsborn (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i lag införa krav på reflexväst i alla motorfordon.

Motivering

Sedan 1977 gäller att alla motorfordon ska vara utrustade med en varningstriangel. Denna ska användas vid alla stopp på vägarna för att varna andra trafikanter. Vi är säkert många som upplevt detta och kunnat konstatera det viktiga i användandet av en varningstriangel.

Vid stopp i mörker, inte minst på snabba motorvägar, behövs dessutom att den person, som måste gå av sitt fordon, blir synlig för andra trafikanter på ett så bra sätt som möjligt. Då är en reflexväst det bästa skydd som kan fås.

Det är säkert många som redan idag har en reflexväst liggande i sitt fordon men tyvärr långt ifrån alla. Erfarenheterna från länder, som har lagkrav, har visat att användningen av reflexväst går upp till 90 procent. Liksom Motormännen tror jag att ett lagkrav skulle öka användningen av reflexvästar och därmed minska riskerna för olyckor på våra vägar.

Stockholm den 20 oktober 2010

Jan Ertsborn (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-20
Yrkanden (1)