Reflexvästar i bilar

Motion 2011/12:T229 av Agneta Gille (S)

av Agneta Gille (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reflexvästar ska ingå som säkerhetsutrustning i alla bilar.

Motivering

I Sverige är det lag på att ha en varningstriangel i bilen för att uppmärksamma andra trafikanter på att man har problem och att man har tvingats stanna. Ett komplement, som även skulle öka den personliga säkerheten vid motorhaveri, skulle vara att genomföra en lagändring så att det även alltid ska finnas minst en reflexväst i bilen.

Den ökande biltrafiken i dagens samhälle ställer allt större krav på trafiksäkerheten. En bilist kan lätt bli fotgängare. Med en reflexväst i bilens standardutrustning skulle bilföraren synas tydligare, och med det skulle människoliv räddas då andra bilförare varnas i god tid.

Flera europeiska länder som Italien och Spanien har i dag infört lag på att det i bilen ska medföras en reflexväst som måste bäras om man tvingas stanna på vägen för att exempelvis byta däck, vid motorhaveri eller när bensinen är slut och man är tvungen att gå mot närmaste bensinstation.

I Sverige med våra långa mörka årstider är det extra viktigt att man syns bra. Med en reflex syns man på ungefär 125 meters håll om man möter en bil. Har man en reflexväst på sig när man står vid vägkanten har den passerande bilföraren god tid på sig att sakta in. Om man saknar reflexer syns man inte för bilföraren förrän bilen är på ett avstånd av 20–30 meter.

Bussbolag och trafikhuvudmän uppmanar idag sina resenärer på landsbygden att använda reflexväst. Vissa ger också sina trogna kunder reflexväst just för att människor som står vid vägkanten ska synas bra.

En ändring av lagen skulle medföra betydligt ökad säkerhet för den som tvingas stanna sitt fordon och för de medtrafikanter som passerar det havererade fordonet.

Allt fler cyklister, joggare och andra oskyddade trafikanter använder reflexvästar idag. Förare av motorcyklar använder också i mycket hög utsträckning reflexväst för att bli upptäckta i tid. Det innebär att många inser dess betydelse som en billig livförsäkring. Därför finns det inte någon anledning att vänta på internationella överenskommelser, utan det är angeläget att nu besluta att reflexvästar ska ingå som säkerhetsutrustning i alla bilar.

Stockholm den 28 september 2011

Agneta Gille (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-28
Yrkanden (1)