Reflexvästar

Motion 2010/11:T359 av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (S)

av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reflexvästar.

Motivering

Varje dag så inträffar det att bilar stannar efter våra vägar. På många platser är det rent olämpligt att stanna men vid punktering eller fel på bilen finns det inget annat val än att stanna och åtgärda felet. Stående vid vägkanten utgör man en trafikfara och riskerar att bli påkörd och ibland förorsaka fler och större olyckor. Faran är stor i mörker, men också vid regn, dimma och i andra situationer när sikten är dålig.

Ett bra sätt att synas i trafiken är att bära en reflexväst. Sådana västar har på kort tid blivit populära bland cyklister, joggare och gångtrafikanter som vill bli uppmärksammade av sina medtrafikanter.

I vissa EU-länder finns det krav på att det ska finnas reflexvästar också i privatbilar. Här hemma finns detta krav idag endast för lastbilar och arbetsfordon, trots att reflexvästar är ett enkelt och billigt sätt att öka trafiksäkerheten. Likaväl som det finns krav på att det ska finnas en varningstriangel i bilen borde det därför finnas krav på reflexvästar också.

Stockholm den 22 oktober 2010

Eva Sonidsson (S)

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)