Reflexvästar

Motion 2011/12:T243 av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (S)

av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reflexvästar.

Motivering

Varje dag inträffar det att bilar stannar efter våra vägar. På många platser är det direkt olämpligt att stanna, men vid punktering eller fel på bilen finns det inget annat val än att stanna och åtgärda felet. Människor vid vägkanten riskerar att bli påkörda och ibland förorsaka fler och större olyckor. Faran är stor i mörker, men också vid regn, dimma och i andra situationer när sikten är dålig.

Ett bra sätt att synas i trafiken är att bära en reflexväst. Sådana västar har på kort tid blivit populära bland cyklister, joggare och gångtrafikanter som vill bli uppmärksammade av sina medtrafikanter.

I vissa EU-länder finns det krav på att det ska finnas reflexvästar också i privatbilar. Här i Sverige finns detta krav idag endast för lastbilar och arbetsfordon, trots att reflexvästar är ett enkelt och billigt sätt att öka trafiksäkerheten. Likaväl som det finns krav på att det ska finnas en varningstriangel i bilen borde det därför finnas krav på reflexvästar.

Stockholm den 21 september 2011

Eva Sonidsson (S)

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29
Yrkanden (1)