Regelverket kring övningskörning

Motion 2008/09:T290 av Jan Ericson (m)

av Jan Ericson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hela regelverket kring körkortsutbildning bör ses över.

Motivering

Under åren har det blivit allt mer komplicerat att ta körkort, nya krav har ständigt tillförts och kostnaderna har ökat. Många ungdomar har idag helt enkelt inte råd att ta körkort. För ett land med många invånare som bor på landsbygden där kollektivtrafiken inte alltid gör det möjligt att pendla till arbete och samhällsservice är detta en allvarlig utveckling.

Många nya krav som tillförts regelverket kring körkortsutbildning är säkert väl motiverade var för sig. Men sammantaget blir kraven på en körkortsaspirant alltför betungande, inte minst ekonomiskt.

Det är hög tid för en översyn av hela regelverket, med målet att förenkla och förkorta körkortsutbildningen och inte minst göra den mindre kostsam.

Stockholm den 30 september 2008

Jan Ericson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02
Yrkanden (1)