Regional utveckling och landsbygdspolitik

Motion 2003/04:N328 av Maud Olofsson m.fl. (c)

av Maud Olofsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen

2003/04:N328

av Maud Olofsson m.fl. (c)

Regional utveckling och landsbygdspolitik

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 5

4 Perspektiv på regional utveckling 6

4.1 Sammanhållningspolitiken 7

5 Landsbygdspolitik 8

6 Medel för lokalt och regionalt utvecklingsarbete 9

6.1 Kommunal demokrati 10

6.2 Kommunala skattebasen och skatteutjämningssystemet 11

7 Jämställd regionalpolitik 11

8 Motverka regional klyvning 13

8.1 Garanterad grundservice 14

8.2 Boende 15

8.2.1 Strandskydd 15

8.3 Infrastruktur 16

8.3.1 Vägar 16

8.3.2 Järnväg 17

8.3.3 Luftfart 18

8.3.4 Sjöfart 18

8.3.5 Kollektivtrafik 18

8.4 IT och mobila kommunikationer i hela landet 19

9 Utbildning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (35)