Regional utveckling och utjämning, utgiftsområde 19

Motion 2003/04:N345 av Lars Lindén m.fl. (kd)

av Lars Lindén m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2003/04:N345

av Lars Lindén m.fl. (kd)

Regional utveckling och utjämning, utgiftsområde 19

1 Sammanfattning

Det går att åstadkomma regional utjämning och utveckling

Den socialdemokratiska regeringen har inte lyckats åstadkomma regional utjämning och utveckling i Sverige. Cirka 25 procent av landets befolkning bor i överhettade områden med brist på bostäder, brist på arbetskraft, höga boendekostnader, stressig tillvaro med ofta sämre livskvalitet, stora trafikproblem och inte sällan en olämplig uppväxtmiljö för barn och ungdomar. Samtidigt bor nästan lika många människor i inlands- och glesbygdskommuner som har motsatta problem. Arbetslöshet, tomma bostadsområden och minskade skatteintäkter skapar obalans och försämrad livskvalitet.

För att vända
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (7)