Regionala flygplatser

Motion 2019/20:2156 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för att säkra de regionala flygplatsernas överlevnad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De regionala flygplatserna runt om i landet bidrar till att företag både i städer och utanför kan knyta viktig kompetens till sig. De bidrar till ökad tillväxt genom att möjliggöra arbetspendling och etablering av företag och filialer på orter där detta aldrig annars skulle vara möjligt. Dessutom möjliggör de för turism i hela Sverige.

När flygbolaget Nextjet gick i konkurs i maj 2018 ställdes alla deras flygningar in, och flera av Sveriges regionala flygplatser, framför allt i Norrland, hotades plötsligt av nedläggning. Regeringen fick sitta i krissamtal med Trafikverket och regional kollektiv­trafik och taxi fick under tiden transportera passagerare till en annan flygplats. Det är inte en snabb process att återuppta flygtrafik på en öde flygplats och det tog månader innan trafiken återupptogs på flera flygplatser. Det är inte rimligt att en regional flygplats överlevnad ska kunna vara avhängigt av ett privat bolag.

Det är inte bara i Norrland, såsom i Östersund, Arvidsjaur och Gällivare, som de regionala flygplatserna är av vikt, utan också i städer som Trollhättan/Vänersborg, Ronneby, Ängelholm m.fl.

Regeringen bör agera för att säkra överlevnaden av de regionala flygplatserna på lång sikt. De är för värdefulla för att riskera nedläggningshot i sämre tider.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Annicka Engblom (M)

Saila Quicklund (M)

Ulrika Heindorff (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)