Regionalisering av SVT

Motion 2006/07:Kr229 av Johan Linander (c)

av Johan Linander (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regionalisering av en av SVT:s två kanaler.

Motivering

Sveriges Television är landets viktigaste informationsspridare och påverkar det politiska beslutsfattandet mer än något annat medium. SVT styrs från Stockholm med ett huvudstadsperspektiv som tyvärr ger en snedvriden bild av Sverige. Sverige är så mycket mer än Sergels torg och Riksdagshuset.

Det är en fara för förtroendet för public service om inte hela landet och hela landets befolkning har samma möjlighet att uppmärksammas. Redan idag är det många människor runt om i landet som är uppretade över den Stockholmsfixering som SVT sägs stå för. Den lokala Stockholmsdebatten i Stadshuset får utrymme som om det vore av riksintresse, medan Västra Götaland, Region Skåne och övriga landet i princip aldrig uppmärksammas förutom i de korta regionala sändningarna.

Det pågår en positiv regionaliseringsprocess i Sverige, även om den går alldeles för långsamt. Ett viktigt steg i denna regionalisering bör vara att göra statstelevisionens ena kanal regional. Låt utgångspunkten vara regionala sändningar och undantaget gemensamma nationella sändningar i en av SVT:s två kanaler. På det sättet kan vi få public service för hela Sverige.

Stockholm den 26 oktober 2006

Johan Linander (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)