Regionalpolitiken

Motion 2003/04:N271 av Erling Wälivaara (kd)

av Erling Wälivaara (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att göra vissa kommuner i Norrbotten till försöks- och modellkommuner för en ny regionalpolitik.

Motivering

Som ett mantra upprepar regeringen att hela landet skall leva. Men när det blir fråga om att ge glesbygdskommunerna reella förutsättningar att leva så lyser åtgärderna med sin frånvaro. Ingen annanstans i landet är arbetslösheten så hög som i Norrbotten. Norrbottens länsarbetsnämnds augustirapport 2003 visar att obalansen, dvs arbetslösa plus personer i program, i Övertorneå kommun uppgår till 18,7 procent.

7 av Norrbottens 14 kommuner uppvisar arbetslöshetssiffror på mer än 10 procent.

Om hela landet ska ges en möjlighet att fortleva krävs en ny regionalpolitik.

Riksdagen bör uppdra åt regeringen att göra några av Norrbottenskommunerna till försöks- och modellkommuner med en radikal ny regionalpolitik som ger dessa kommuner goda villkor att växa och utvecklas.

Tre Norrbottenskommuner, Övertorneå, Pajala och Överkalix, har utarbetat ett sexpunktsprogram med generella punktinsatser som skulle ge förutsättningar för kommunerna att överleva. Punkter som handlar om arbetsgivaravgifter, sänkt moms och energiskatter, statliga garantier för finansiering av eftergymnasiala utbildningar, infrastruktursatsningar för turismen, lokalt anpassade arbetsmarknadslösningar och friare arbetskraftsinvandring. Regeringen bör pröva möjligheten att införa en ny regionalpolitik i ovannämnda kommuner.

Stockholm den 2 oktober 2003

Erling Wälivaara (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)