Registrering av katter

Motion 2012/13:MJ214 av Catharina Bråkenhielm (S)

av Catharina Bråkenhielm (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en lag om registrering av katter.

Motivering

I Sverige finns drygt 100 000 katter som saknar en ägare och ett hem. En del av dessa katter har haft en ägare som har övergivit dem, andra har fötts ute av en hemlös och övergiven katthona. Dessa förvildade och övergivna katter utsätts otvivelaktigt för ett kraftigt och utdraget lidande och går ofta en plågsam död till mötes på grund av svält, obehandlade parasitangrepp, infektioner eller skador.

Vår domesticerade katt klarar inte ett liv ute i ett så kallt klimat som i Norden, om den inte har kontinuerlig tillgång till föda samt tillräckligt skydd för väder och vind. En katt som tvingas leva ute året om klarar inte att försörja sig på enbart jakt, särskilt inte vintertid. Vi har svårt att tänka oss att släppa ut våra hundar och hästar i hopp om att de ska klara sin egen försörjning vintertid. Man överger inte ostraffat en hund eller häst att svälta ihjäl. Men tusentals katter överges och lämnas åt sitt öde varje år.

Det står helt klart i strid med djurskyddslagen att utsätta ett djur för lidande. Att överge sin katt till att försörja sig och skaffa skydd på egen hand är alltså ett brott mot lagen, och ägaren kan rent teoretiskt ställas till rättsligt ansvar för att ha brustit i sin vård och omsorg av katten. I de allra flesta fall kan man dock inte ställa ägaren till svars eftersom man inte vet vem det är. Det är alltså idag lätt att utan påföljd överge sin katt. Detta är en stor och allvarlig brist i vårt rättssamhälle.

I förslaget till ny djurskyddslag förordas obligatorisk märkning och registrering av katter. Utredaren rekommenderar också att det ska bli brottsligt att överge tamdjur. Det är angeläget att regeringen tar hänsyn till dessa rekommendationer i det kommande lagförslaget.

Stockholm den 20 september 2012

Catharina Bråkenhielm (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-09-27
Yrkanden (1)