Regler kring mobilanvändning vid bilkörning

Motion 2010/11:T376 av Stina Bergström m.fl. (MP)

av Stina Bergström m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett totalt förbud mot mobilanvändning vid bilkörning i tätortstrafik och krav på handsfree vid landsvägskörning.

Bakgrund

Sverige är nu det enda land i Europa som tillåter användning av mobiltelefon utan handsfree. Varför Sverige inte har några regler kring bilkörande och mobilanvändande är för oss obegripligt. Vi är ju annars ett föregångsland i trafiksäkerhetsfrågor.

Nyligen presenterades en amerikansk studie som visade att 16 000 dödsfall i USA under åren 2001–2007 berodde på bruket av mobiltelefoner1.

Den samlade forskningen menar att vi blir sämre bilförare när vi samtidigt pratar i mobilen. Vi reagerar långsammare, får tunnelseende, missar vägmärken och viktig trafikinformation och gör större och kraftigare rattrörelser.

En grupp som, paradoxalt nog, utmärker sig i mobilanvändandet är småbarnsföräldrar.

Sex av tio föräldrar till små barn brukar prata i mobiltelefon medan de kör bil. Dessutom utan att använda handsfree. Det visar en undersökning som Gallup har gjort på uppdrag av försäkringsbolaget If.2

Samma undersökning visar att män pratar mer är kvinnor i mobil när de kör (59 procent mot 38 procent).

Ett förbud mot mobilanvändning i bilen har diskuterats tidigare i riksdagen. Senast 2008 röstades förslaget mot ett förbud ned med stor majoritet.

Men sedan dess är vår uppfattning att opinionen har svängt, både i och utanför riksdagen. En majoritet av svenskarna tycker att mobilanvändning och bilkörning är en farlig kombination och vill se skärpta regler kring det. Ett ytterligare argument som tillkommit är att det blir alltmer vanligt att sms:a under körning. Något som måste anses vara ännu farligare än att prata i mobilen.

Motormännens Riksförbund vill se ett krav på handsfree vid bilkörning och NTF kommer på sin kongress i april 2011 att diskutera ett förslag på totalförbud mot användande av mobiltelefon.3

Även Vägverket menar att ett totalt förbud är att föredra eftersom flera forskningsrapporter visar att vi blir sämre bilförare även om vi använder handsfree.

Totalt förbud eller krav på handsfree?

Men man måste också väga in att det är praktiskt och tidseffektivt att kunna använda sig av mobiltelefon även i bilen. Detta gäller förstås framför allt yrkestrafiken, men även för oss som privatpersoner. Att kunna avhandla ärenden under några timmars körning på ensliga landsvägar känns bra och ger tid över till annat när man väl kommer hem.

Förslag till åtgärd

Med hänvisning till ovanstående vill vi föreslå en kombination av totalt förbud och krav på handsfree: totalt förbud mot mobilanvändning vid bilkörning i tätortstrafik och krav på handsfree vid landsvägskörning.

Stockholm den 25 oktober 2010

Stina Bergström (MP)

Gunvor G Ericson (MP)

Jonas Eriksson (MP)


[1]

Wilson, F., Stimpson, J. (2010) Trends in Fatalities From Distracted Driving in the United States, 1999 to 2008. American Journal of Public Health 100, 11 PP 2213-2219, DOI 10.2105/AJPH.2009.187179.

[2]

www.if.se.

[3]

Enligt telefonsamtal med Nils Petter Gregersen, trafiksäkerhetschef NTF, 2010-10-18.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)