Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m

Motion 1985/86:610 Börje Hörnlund och Karin Israelsson (c)

Börje Hörnlund och Karin Israelsson (c)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1985/86:610

Börje Hörnlund och Karin Israelsson (c)
Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m
(prop. 1985/86:166)

Med anledning av förslag om ny områdesindelning för Norrlandsstöd till
jordbruk föreslår vi att Bjurholms och Vindelns kommuner förs till stödområde
1. Såväl regionalpolitiska och försvarspolitiska som rent jordbruksekonomiska
skäl talar för att nämnda kommuner förs till stödområde 1.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna att
Bjurholms och Vindelns kommuner skall tillhöra stödområde 1.

Stockholm den 20 maj 1986

Börje Hörnlund (c) Karin Israelsson (c)

Mot.

1985/86

610-616

1 Riksdagen 1985186. 3 sami. Nr 610-616