Reglerna om förtidspension

Motion 1993/94:Sf221 av Sverre Palm och Lennart Nilsson (s)

av Sverre Palm och Lennart Nilsson (s)
De nya reglerna för extrainkomster för personer med
förtidspension tillämpas från den 1 januari 1994. Numera
tillåts en årlig extrainkomst på 6 000 
kr innan pensionen påverkas. Det finns inget att
anmärka på denna ordning. För försäkringskassornas
handläggning har dock ett stort problem uppstått. Om de 6 000 
kronorna överstigs dras inte enbart överskjutande
belopp. I stället konstaterar Försäkringskassan att en
restarbetsförmåga på 25 % 
finns och sänker förtidspensionen med denna andel.
På samma sätt sker om gränsen för 25 % 
överskrids. Då sänks pensionen till 50 %.
Effekten 
av detta är att många människor som skaffat sig
en liten ventil t.ex. genom politiska uppdrag tvingas avstå
från dessa, eftersom det utgår arvoden som ibland passerar
av Försäkringskassan tillämpade gränser.
Enligt vår mening bör rutinerna ses över så det blir
möjligt att göra en anpassning av utgående pension till den
faktiska extrainkomsten. Avräkning kan ske både före och
efter beskattningsåret.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en översyn av extrainkomsters
påverkan på pensionsbeloppet.

Stockholm den 21 januari 1994

Sverre Palm (s)

Lennart Nilsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)