Reklam i närradion

Motion 1991/92:K425 av Gudrun Norberg (fp)

av Gudrun Norberg (fp)
Vi har vant oss vid reklam i TV och finner inte detta
något konstigt eller stötande. Inom kort tillåts även reklam
i radio, med ett undantag -- närradion.
Närradion har blivit ett omtyckt medium för många
organisationer och lyssnare. Samtidigt vet alla som sysslat
med ideellt arbete, att det är svårt att rekrytera
medarbetare som har tid och kraft att arbeta kontinuerligt
helt utan ersättning med exempelvis radioprogram. Med
närradiosändningar följer också en hel del fasta kostnader
som är svåra för en förening att finansiera.
De närradiosändande organisationerna i landet har
genom Sveriges Närradioförbund fastslagit att man vill ha
en avreglerad närradio, som bland annat innebär fri
finansiering. Detta är faktiskt ett villkor för att närradion
skall kunna utvecklas och bli det lokala informationsmedel
som var tänkt. Idag sker det motsatta, nämligen att
närradiosändningar läggs ner på grund av att föreningar inte
klarar av att finansiera närradion.
För föreningslivet gäller det inte i första hand att tjäna
pengar på radiosändningar, utan att kunna finansiera en
radioverksamhet så att föreningslivet får möjlighet att föra
fram sina åsikter.
Det är osannolikt att organisationer skulle komma att
tjäna otillbörligt på sponsring genom reklam. Däremot kan
säkert en liten reklamsnutt från ortens ICA- eller
Konsumaffär -- eller liknande -- innebära det ekonomiska
tillskott som behövs för att föreningen skall klara
kostnaderna för närradion.
Närradion får inte bli en kanal enbart för resursstarka
organisationer. Även andra föreningar måste få en
möjlighet att göra sin röst hörd.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att tillåta reklam även i
närradion.

Stockholm den 27 januari 1992

Gudrun Norberg (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-01-27 Bordläggning: 1992-02-06 Hänvisning: 1992-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)