Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien

Motion 2019/20:2104 av Ingela Nylund Watz (S)

av Ingela Nylund Watz (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i FN bör ta initiativ till att den religiösa och etniska mosaiken bevaras, att minoriteters såsom assyriers/syrianers och kaldéers religions- och övertygelsefrihet säkras och att en religionsdialog förs mellan olika religiösa och etniska grupper i Irak och Syrien och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är mycket angeläget att Sverige via FN uppmärksammar den svåra situationen för religiösa och etniska minoriteter i hela Mellanöstern. Särskilt besvärlig är situationen i Irak och Syrien där de som tillhör etniska minoriteter, såsom assyrier/syrianer/kaldéer, länge har varit utsatta för förföljelse. Terrorn mot dem har förstärkts efter radikala extremistiska gruppers tillkomst och deras terror i Irak och Syrien. De som tillhör religiösa och etniska minoriteter behöver skydd och de etniska minoriteternas språk och kulturer måste respekteras. Det är mycket viktigt att den religiösa och etniska mosaiken bevaras och att fokus ligger på dialog mellan företrädare för olika religioner och etni­citeter.

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)