Renovera miljonprogrammen klimatsmart

Motion 2012/13:C399 av Peter Johnsson (S)

av Peter Johnsson (S)
S9134

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att initiera program för att på ett klimatsmart sätt renovera miljonprogramsområdena i hela landet.

Motivering

Vi måste rusta upp miljonprogrammen, som en del av den process som krävs för de svenska samhällsstrukturernas vidareutveckling. Det krävs stora insatser från statligt håll för att lösa detta.

Miljonprogrammens bostäder var nödvändiga att bygga och har betytt oerhört mycket för invånarnas möjligheter att bo drägligt jämfört med situationen innan projektet påbörjades då bostadsbristen var katastrofal.

Svårigheterna för invånarna som numera bebor dessa områden har blivit större de senaste åren. Inte nog med att det är fler och fler i dessa områden som hamnar i just det utanförskap regeringen säger sig bekämpa, många av dessa människor får lida för att underhållet i dessa områden dessutom är eftersatt.

Upprustningen av miljonprogramsområdena skulle med statlig finansieringshjälp skapa jobb i en tid där stor arbetslöshet råder. Det ger oss chansen att renovera klimatsmart och anpassa många svenska bostäder till existens i ett modernt miljöanpassat framtida samhälle. Det ger samhällsvinst hur man än räknar och något bra att lämna till kommande generationer.

Stockholm den 4 oktober 2012

Peter Johnsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)