Rimligare regler för skattetillägg

Motion 2009/10:Sk536 av Mikael Oscarsson och Holger Gustafsson (kd)

av Mikael Oscarsson och Holger Gustafsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skattetillägg.

Motivering

Skattetillägg kan påföras juridisk eller fysisk person som lämnar felaktiga deklarationsuppgifter. Inte minst kan mindre företag som har ärliga uppsåt men som på grund av krångliga skatteregler och avsaknad av anställda som sköter deklarationen ha mycket svårt att fylla i en korrekt deklaration och därför drabbas särskilt hårt av skattetillägg.

Reglerna om skattetillägg bör ändras för att bli rimligare både beträffande gärningens art och påföljd.

Så kallade subjektiva rekvisit bör införas, vilket innebär att felaktigt inlämnade uppgifter ska ha lämnats in med uppsåt eller oaktsamhet för att kunna dömas till skattetillägg. Förutom Sverige är det endast Norge som har ett system som tillåter att skattetillägg påförs utan subjektiva rekvi­sit.

De nuvarande reglerna är oskäliga eftersom det saknas tak för skattetil­läggen som därför kan bli hur höga som helst. Nivåerna på skattetilläggens storlek måste också begränsas så att de är proportionerliga. En översyn av skattetilläggsbestämmelserna bör därför göras.

Stockholm den 6 oktober 2009

Mikael Oscarsson (kd)

Holger Gustafsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)