RIT-avdrag

Motion 2014/15:859 av Lars-Axel Nordell (KD)

av Lars-Axel Nordell (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att införa skattereduktion för it-tjänster.

Motivering

Enligt en undersökning som Demoskop genomförde på uppdrag av Almega 2009 tror 78 procent att en skattereduktion för it-tjänster skulle öka intresset för att köpa it-tjänster i hemmet. Almega uppskattar att 400 000 hushåll på sikt kommer att efterfråga RIT-avdrag.

Alliansregeringen har redan infört möjlighet till skattereduktion för hushållsnära tjänster, det sk RUT-avdraget, som blivit en riktig succé. Genom att göra en riktad skattesänkning för städtjänster, fönsterputsning, gräsklippning etc. i hemmet har vi dels gjort så att många familjer fått livspusslet att enklare gå ihop. Det har gjort att en sektor där många som stått långt ifrån arbetsmarknaden, har kunnat få arbete. Man räknar idag med att cirka 16 000 personer har jobb i företag som har RUT-avdrag som huvudsaklig affärsidé.

Dessutom har det gjort svarta jobb vita. RUT-avdraget har minskat den svarta marknaden från drygt 70 % till max 12 %, enligt en analys av städföretagen själva baserat på Skatteverkets statistik och rapporter. Vit hemstädning och andra RUT-tjänster har gått från cirka 50 000 till 540 000 köpare sedan RUT-reformen genomfördes. En tillväxtbransch träder fram.

En skattereduktion också för it-tjänster skulle öppna en ny marknad och skapa nya arbetstillfällen, inte minst bland yngre personer. Unga människor har generellt sett ett kunskapsförsprång inom dessa områden och skulle kunna använda denna kunskap genom att starta och verka i nya företag. Hur många nya jobb en sådan skattereduktion skulle ge finns det inga entydiga beräkningar på men Almega uppskattar att ungefär 2000 nya arbetstillfällen skulle skapas om ett RIT-avdrag infördes.

Ett RIT-avdrag skulle också motverka en digital klyfta i samhället genom att erbjuda ovana datoranvändare skattereduktion för köp av it-tjänster.

Ett RIT-avdrag bör införas för att bland annat underlätta den personliga användningen av it och för att skapa möjligheter för fler nya företag. Ett sätt är att avdragsrätten för RUT-tjänster utvidgas till att även innefatta it-tjänster. Enklast sker detta genom att begränsningen för skattereduktionen gäller alla tjänster som hör till hushållet. Detta bör utredas.

Jag anser att det mot bakgrund av de förväntade positiva effekter som ett avdrag för it-tjänster skulle kunna få, inte minst när det gäller att skapa nya jobb för unga, finns starka skäl till att pröva frågan.

.

Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)