Roslagspilen

Motion 2006/07:T346 av Fredrik Schulte (m)

av Fredrik Schulte (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om pendeltågslinjen Roslagspilen i syfte att genomföra nödvändiga förbättringar av kollektivtrafiken i den nordöstra delen av Stockholmsregionen.

Motivering

Stockholmsregionen är landets mest eftersatta region gällande infrastruktursatsningar. De utbyggnadsbehov av såväl kollektivtrafiken som vägnätet som uppkommit till följd av de senaste decenniernas befolkningsutveckling i Stockholmsregionen har inte tillmötesgåtts, varför regionen är i behov av kraftiga nysatsningar. Trots att invånarantalet vuxit med motsvarande ett Malmö (drygt) sedan 1975 har några större trafiksatsningar utöver Essingeleden 1976 och Södra länken 2004 inte genomförts – detta trots att Stockholm är den regionen som står för 40 % av landets ekonomiska tillväxt. När Stockholmsregionen nu förväntas växa med 800 000 invånare fram till 2030 är det av central betydelse att det tillförs stora nyinvesteringar för infrastruktur till regionen.

Av den förväntade befolkningstillväxten fram till 2030 spås Stockholms nordostkommuner – Täby, Danderyd, Vallentuna, Norrtälje, Österåker och Vaxholm – svara för 100 000 invånare. Detta är nödvändigt för att klara framtida välfärdsåtaganden med anledning av delregionens demografiska samman­sättning med en allt äldre befolkning. Täby Centrum och Arninge/Rosen­källa har dessutom pekats ut som en regionkärna i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS). Samtidigt är dock Stockholm läns nordöstra del en av regionens mest eftersatta delområden. Som subregion sett är nordostkommunerna de enda kommunerna som saknar pendeltågsanknytning med Stockholms centralstation. Kollektivtrafiken i nordöstra Stockholm lider av påtagliga problem. Tågen på Roslagsbanan är överfulla nästan varje dag samtidigt som det saknas kapacitet att sätta in flera tåg. Likaså är bussarna överfulla och blir ofta stillastående i bilköer.

Tvärförbindelserna med de västliga och nordvästliga grannkommunerna är urusla, även om förbättringar avseendes biltrafikens framkomlighet kommer till stånd när Norrortsleden öppnar. Kollektivtrafikförbindelserna med Solna, Sollentuna, Kista och Arlanda är snudd på obefintliga. För att skapa nödvändiga förbättringar av regionens tvärförbindelser bör därför projektet ”Roslags­pilen” – en ny pendeltågslinje norrut från Solna till Arninge – som Banverket i dagsläget genomför en förstudie på bli verklighet. Att få till stånd byggandet av Roslagspilen vore ett viktigt steg i riktningen att möta behovet av nysatsningar på nödvändig infrastruktur för Stockholmsregionen.

Stockholm den 30 oktober 2006

Fredrik Schulte (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)