ROT-avdrag för hyresgäster

Motion 2014/15:20 av Nina Lundström (FP)

av Nina Lundström (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda ett införande av ROT-avdrag för hyresgäster.

Motivering

Skattesystemet bör betrakta konsumenter på liknande sätt oavsett upplåtelseform. Likaväl som att någon kan få köksluckorna torkade och golvet skurat med hjälp av skattereduktion bör det vara möjligt att få köksluckor ommålade och nytt golv inlagt med liknande skattereduktion även i hyresrätt. Det bör för konsumenten vara liknande regelverk oavsett om boendet avser hyresrätt, bostadsrätt eller småhus. Hyresgästen kan därigenom få ökad makt över ytskiktsrenoveringar.

Redan idag bekostar en del hyresgäster mindre renoveringar för att skapa en standard och färgsättning som man trivs med. Detta är tillåtet om det är fackmannamässigt utfört. Idag finns ingen skattereduktion för hyresgäster som gör detta. Och all standardförbättring tillfaller fastighetsägaren.

Överraskningar i form av betydande hyreshöjningar kan ändå ske vid underhållsåtgärder. Det är rimligt att reglerna för underhåll utformas så att hyresgästens makt över standard och kostnader förstärks. Det arbete och de pengar som man själv lagt ned ska premieras. Det finns en vinn-vinn-situation i att ge hyresgästen möjlighet till ROT-avdrag. Fastighetsägaren kan få individanpassade renoveringar gjorda genom hyresgästens engagemang och betalningsvilja, vilket kan skapa ekonomiskt utrymme för andra viktiga åtgärder i fastigheten. De hyresgäster som nöjer sig med det basunderhåll som finns idag behöver inte använda ROT-avdraget eller bekosta åtgärder. Då bör samma regler gälla som idag.

Bostadsrättsinnehavare kan idag använda avdraget för åtgärder i bostadslägenheten. Åtgärder som bekostas av bostadsrättsföreningen, exempelvis yttre och inre underhåll av gemensamma ytor, ger inte möjlighet till ROT-avdrag. Vad gäller hyresbostäder får varken fastighetsägaren/hyresvärden eller hyresgästen ROT-avdrag idag. Några av de tjänster som småhusägare kan göra avdrag för ingår normalt i hyran respektive avgiften för hyresgäster och bostadsrättsinnehavare, till exempel trädgårdsskötsel och snöskottning.

EU:s statsstödsregler gäller inte stöd till enskilda medborgare så ett införande av ROT-avdrag för hyresgäster är möjligt att införa utan förhandlingar med EU.

.

Nina Lundström (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-10-02 Granskad: 2014-10-03 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)