Rullstol på tåg

Motion 2009/10:T320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rullstol på tåg.

Motivering

Riksdagen beslutade för snart tio år sedan att Sverige nästa år ska vara tillgängligt också för funktionshindrade. En stor brist som måste åtgärdas innan dess är tillgängligheten för rullstolsburna i tågtrafik.

Funktionshindrade som är beroende av en elektrisk rullstol – en s.k. mini-crosser – för att kunna resa, kan inte idag välja tåget för en resa mellan exempelvis Göteborg och Stockholm. De flesta tåg tar endast emot passagerare med manuella rullstolar. Därför måste en rörelsehindrad person, som av olika anledningar inte kan köra en sådan stol, välja flyget, även om det innebär att man inte kan vara helt sanningsenlig om stolens mått för att kunna ta med den.

Detta är ett stort hinder för de rörelsehindrade och deras möjligheter att delta i ett normalt samhällsliv. Resandet blir också betydligt dyrare för passageraren som dessutom inte kan välja att resa med de billiga alternativ som exempelvis SJ erbjuder. Det är inte miljövänligt, men framför allt innebär det att den rullstolsburna inte fritt kan välja hur och när han eller hon vill resa.

Möjligheten för rörelsehindrade med en elektrisk rullstol att åka tåg från Göteborg är begränsad till sträckorna Göteborg–Strömstad och Göteborg– Köpenhamn. Självklart borde de kunna använda hela järnvägsnätet i landet. Både den norska och den danska järnvägen välkomnar resande med minicrosser, varför det borde vara möjligt att införa detta också i Sverige.

Stockholm den 1 oktober 2009

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (1)