Så får vi ordning på Sverige – Integration

Motion 2021/22:4033 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2021/22:4033

av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Så får vi ordning på Sverige – Integration

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målet med invandringen sammantaget ska vara bra för Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa två mått på integration, ett ekonomiskt mått och ett språkmått, och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett volymmål för invandringen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om enhetlig statlig ersättning till den som är ny i Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Riksdagen ställer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (57)
Behandlas i betänkande (25)